İbn-i Sina Kimdir ? Başarıları Nelerdir ?

İbn-i Sina, Farisi kökenli ünlü Müslüman bilim adamıdır. Avrupa’daki çoğu pozitif bilim öğreten okullarda kitapları hala okutulmaktadır. Başta tıp olmak üzere matematik, geometri, fizik, metafizik,kimya,astronomi ve tabiatla ilgili bir çok eseri bulunmaktadır.

Tüm dünyada modern tıbbın temeli sayılan ve üniversitelerde hala okutulan en önemli kitaplarından biri de “El-Kanun Fi’t-Tıb” (Tıbbın Kanunları ) adlı kitabıyla tıp dünyasında “eş-Şeyhu’r-Reis ” adıyla anılmaktadır. Gerçek ismi Ebu’l-Ali el-Hüseyin olan İbn-i Sina milattan sonra 980 Ağustos ayında doğmuştur. Günümüzde Özbekistan sınırlarında Buhara kentinde dünyaya gözlerini açmıştır.

Küçük yaşlarından itibaren öğrenmeye yatkın bir çocuk olan İbn-i Sina’nın zekasını görenler ağzı bir karış havada kalıyordu. Henüz 10 yaşında Arap Edebiyatından bilgiler öğrenmiş bunun yanında üstüne üstlük Kuran-ı Kerim’i ezberlemiştir. Daha ilk okula başladığında pozitif bilimlere merak saldı ve babasının önderliğinde o zaman ki öne çıkan alimlerden dersler almaya başladı .Ebu Abdullah el-Natili ve İsmail ez-Zahid tarafından cebir, gök bilimi, mantık gibi dersler aldı.

Aynı zamanda kendi çabalarıyla tıp, fizik, felsefe gibi konularla ilgili kitap edinerek kendini geliştirdi. Daha ergenlik çağına gelmeden fıkıh, fizik, tıp, metafizik gibi konularda uzman bilgi düzeyine yetişti, O dönemde kaynakları çevrilmeden okuyabilmek için Arapça ve Farsça’nın dışında Yunanca, Latince, Süryanice ve İbranice gibi dilleri de öğrenmeye başladı.

16 yaşına kadar birçok ünlü alimin kitaplarını okudu. 16 yaşına gelince de tekrar tıp alanındaki araştırmalarına geri döndü. İncelemeleri sonucu elde ettiği bilgilerle yeni tedavi yöntemleri geliştirdi.

17 Yaşına gelince fıkıhtaki bilginliğinin yanı sıra tıp dehası olarak ünlendi. 18 yaşına geldiğinde vaktinin çoğunu kitap okumak ve araştırma yapmak ile geçiriyordu.Daha sonraki senelerde kütüphanesinde yangın çıktı ve geniş bilgi kaynağı olan kütüphanesindeki 1 kitabı bile kurtaramadı.

Ardından babası da ölünce baya bir çöküş yaşadı. Zaman zaman maddi durumu kötü olduğunu için saraylarda özel doktorluk yaptı. Bazı sebeplerden dolayı Cürcan’a geldi ve hayatının en büyük dostu olacak kişiyle yani Ebu Ubeyd el-Cüzcani ile tanıştı. İlerde kendi biyografisini yazacak olan Cüzcani’ye sistematik olarak kendi bildiklerini aktarmaya başladı.

Daha sonra Ünlü Filozof İbn-i Sina Doğu Dünyasından sonra Batı Bilim Dünyasınında yararlanacağı “el-Kanun Fi’t-Tıb” isimli kitabını ele aldı. Daha sonra birçok dalda müslüman dünyasına eser kazandıran İbn-i Sina Haziran 1037’de toprağa kavuştu.

Eserleri

Eş-Şifâ, En-Necât, El-İşârat ve’t-Tenbîhât, Danışnâme-i Âlâ, El-Mebde ve’l-Me’âd, Uyûnü’l-Hikme, Et-Ta’likât, Esbâbu Hudûsi’l-Hurûf, Hay b. Yakzân, El-İnşâf, El-Hidaye, El-Kulunç, El-Hikmetü’l-Arûziyye, Ahvâlü’n-nefs, Lisanü’l-Arab, Esraru’s-Salât, En-Nebât ve’l-Hayevân, Esbâbu Râd ve’l-Berk, Ed-Düstûru’t-Tıbbî, Akşâm-ul-Ulûm vb.

Ne Düşünüyorsun?

0 Puan
Başarılı Başarısız

Total votes: 0

0 Başarılı

Upvotes percentage: 0.000000%

0 Başarısız

Downvotes percentage: 0.000000%

Facebook’ta Yemek Sipariş Etmek

Payday 3’ün Sistem Gereksinimleri